Partners

Wij kunnen ons voorstellen dat je na de reis nog veel meer wilt weten over de wetenschap achter Intermittent Living en de kPNI. Onze partner PNI Europe verzorgt scholingen met een wetenschappelijke basis. PNI heeft een leerstoel aan de Universiteit van Salamanca, Spanje.

https://cpnieurope.nl/intermittent-living-coach

PNI Europe, de founders van Klinische Psychoneuroimmunologie; produceren, ontsluiten, interpreteren en vergemakkelijken KPNI. De unieke meta-discipline binnen alle medische en paramedische beroepen.

PNI Europe is een internationaal wetenschappelijk instituut dat vanuit de klinische PNI en de evolutionaire geneeskunde onderzoekt hoe gezondheid op alle niveaus in stand kan worden gehouden en/of worden hersteld.

https://cpnieurope.nl/