Corporate Health

Gezonde medewerkers in een gezond bedrijf

Duurzaamheid en innovatie: actuele speerpunten voor onze maatschappij, het milieu en het bedrijfsleven. En niet te vergeten voor uw medewerkers.  Want ook die moeten langer mee vandaag de dag. Wel wezenlijk dus om als mensen duurzaam om te gaan met onszelf en met elkaar. Innovatie in de medische wetenschap draagt hieraan bij: een belangrijke bouwsteen voor onze psychische en lichamelijke duurzaamheid.

Uw bedrijf is afhankelijk van de mensen die er werken. Investeer in hun gezondheid en iedereen vaart er wel bij. Gezonde medewerkers in een gezond bedrijf. Dat is waar FlexHealth voor gaat.

Onze programma’s zijn gericht op stressmanagement, conditie en bewegen, creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. Wat levert u dat op?

  • Minder stress
  • Minder verzuim, dus minder kosten
  • Meer creativiteit, meer kansen
  • Betere concentratie en geheugen. Grotere leercapaciteit
  • Grotere medewerker tevredenheid en productiviteit
  • Betere prestaties
  • Betere binding met uw mensen
  • Betere communicatie en samenwerking met collega’s en klanten

Onze aanpak

Verzuim kost bedrijven veel geld en energie. Hoe helpt u voorkomen dat uw mensen ziek worden? Hoe blijven uw mensen fit en gezond? FlexHealth ondersteunt u daarbij.

Onze aanpak is gebaseerd op kPNI-E-S. Deze methode brengt vijf wetenschappen samen. En die leveren samen meer dan de som der delen. Zo zijn organen meer dan de som van hun weefsels en is de mens meer dan de som van zijn organen. De biologie heeft daar een mooi woord voor: emergentie. Op elk hoger niveau van het systeem komen er eigenschappen bij die alleen te verklaren zijn vanuit complexe interacties op de niveaus daaronder. Basisgedachte: een actief en succesvol leven begint met een gezonde geest in een gezond lichaam. 

kPNI-E-S brengt psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie en evolutiebiologie allemaal samen. Zo ontstaat een biografische film van de volledige mens en zijn klachten. En dus niet slechts een beeld van een symptoom zonder context. Vervolgens kunnen we oorzaken en symptomen in een logische tijdsvolgorde plaatsen. En daarmee kunnen we gericht werken aan een oplossing.

Met deze aanpak bereiken we prachtige resultaten; actieve en gezonde werknemers stellen zich flexibeler op, zijn creatiever, denken meer mee en verhogen zo de productiviteit van het bedrijf. Dit levert u tijdsbesparing op en minder ziekteverzuim, want uw werknemers zijn beter in balans.  

FlexHealth begeleidt uw werknemers individueel of in teamverband, met gedegen kennis van zaken. Ook helpen wij u te voldoen aan de wet zorgplicht bij verzuim door langdurige en chronische zieken. Belt u ons gerust voor een afspraak. Wij onderzoeken graag samen met u waar verbeterpunten liggen. Zodat ook uw bedrijf succesvol is met  gezonde en vitale medewerkers.

Programma op maat

Bent u benieuwd hoe u zorgt voor langdurig fitte, energieke en gezonde medewerkers in uw bedrijf? En hoe u daarmee de productiviteit verhoogt? Wij gaan graag met u aan tafel om samen vast te stellen waar de verbeter kansen liggen. Met een programma op maat leggen we een duurzaam fundament voor een energieke organisatie.

Verder kunt u kiezen voor een pakket. Bijvoorbeeld:

PMO waardig pakket: Op bedrijfsniveau: – kennismakingsgesprek, adviesgesprek, uitgewerkt rapport, gezondheidsscan met terugkoppeling, 2x 2 uur algemene training/workshop (groepsgrootte 25 personen). Dit wordt weer afgerond met een verslag, waarin ik mijn adviezen geef. Dit pakket kan ook aangeboden worden indien nodig aan één medewerker met of zonder een uitgebreid bloedonderzoek, bloedruk meting en gewicht.

Wil je meer weten over onze aanpak of direct een consult aanvragen?

Neem dan contact met ons op. Wij nemen daarna telefonisch contact met je op.