Pijn, ontsteking en kanker gevoeligheid

Je moet mensen van hun chronische pijn afhelpen, want pijn zelf is een risico factor voor ziekte.

Waarom hebben mensen chronische pijn en/of zijn chronisch moe en waarom leidt dat tot ziektebeelden?

Fysiologisch hoort iedere ziekte en blessure self-limiting te zijn. Dat betekent binnen 148 uur opgelost. Wanneer het immuunsysteem te zwak en te traag is door o.a. leefstijl, early life stress, toxische emoties en toxische gedachten gerelateerde insuline- en leptine resistentie, hou je een laaggradige ontsteking. Het checkpoint en stoppoint die normaal binnen een herstelproces bereikt moet worden om het af te ronden wordt niet gehaald, waardoor je ten slotte een niet specifieke overreactie krijgt. 

Chronische pijn heeft te maken met 2 processen:

  1. Het begint met luxerend moment, waardoor de cytokine (immuuncel TNF alpha) de pro-inflammatoir pathway vrijmaakt en tot inflammatoire pijn en neuropathische pijn leidt. De IL6 die hierbij vrijgemaakt worden, komen op enteroreceptoren en zorgen voor pijn uitlokken de substanties. IL activeert TRP-1 en dat geeft pijn. 
  2. Uit de top 5 risicofactoren van kanker: Linolzuur (LA), de grootste uitlokker van chronische pijn. Het produceert alleen maar pro-inflammatoire pijn uitlokkende stoffen. Door linolzuurrijk eten krijg je LA stapeling in huid, hersenen en ruggenmerg. 11 gram per dag is al gevaar. Huidige consumptie van gemiddelde Nederlander is 25 à 45 gram per dag. Voorbeeld chronische pijn bij Diabetes T2. Therapie insuline. Dit is een insulinergisch proces. Hyperinsulinemie zorgt dat het LA wat we eten gestapeld wordt in huid, ruggenmerg en hersenen met neurologische pijn tot gevolg. Bij mensen met fibromyalgie zijn stapelingen in ruggenmerg en brein gevonden, leidend tot neuro inflammatie. Hier speelt ook de verstoorde LA – Omega 3 verhouding, die de opioïde remming op pijn beschadigt.

Ook belangrijk feit: het gebruik van NSAID’s verhindert het bereiken van check- en stoppoint.

Verklaring van chronische pijn samengevat: LA, ontsteking die niet eindigt en NSAID’s. Ook van chronische vermoeidheid. Pak de oorzaak aan: zoals leefstijl, blessure/schade, infectie, psychische trauma’s, toxische emoties, toxische gedachten, toxische sociale relaties, afwezigheid van purpose of live, want klachten kunnen zowel van perifeer naar centraal gaan, als van centraal naar perifeer. Dat maakt niet uit, beide wegen leiden tot, misschien wel,  alle ziektebeelden. Zorg dat checkpoint bereikt kan worden, m.b.v. gedrag, voeding en immuunsysteem = PNI. Omega 3 en choline uit vis helpen het checkpoint en stoppoint te bereiken, maar omega 3 zonder de oorzaak van insuline resistentie op te lossen is kansloos. 

Bij behandeling van het totaalbeeld, de film, kan je snel alles hebben omgezet naar herstel.

Meer weten van mijn complete aanpak in de praktijk of online?

Meer weten over onze aanpak?

Neem dan contact met ons op of laat een terugbel verzoek achter.

  • Op dit nummer bellen we je terug