Meerwaarde van PNI

Door middel van oorzakelijk herstel weer fit worden, fit zijn en fit blijven.

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig. Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut heb je daarom kennis van psychologie, neurologie, immunologie en endocrinologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen.

Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief en sluit optimaal aan bij een oorzakelijke aanpak van het probleem.

Voor meer informatie: https://flexhealth.eu/jouw-gezondheid/