Samenhang tussen voeding, darmflora en depressie

Verband samenstelling darmflora en depressie

Artikel ontvangen van Natura Foundation, april-2019

In deze grootschalige studie is onderzocht hoe bacteriestammen in de darm de kwaliteit van leven van de gastheer, de mens, kunnen beïnvloeden. Butyraatproducerende bacteriën werden geassocieerd met minder depressieve klachten. 


Tot nu toe is de tweerichtingscommunicatie tussen het darmmicrobioom en de hersenen vooral bestudeerd in dierenmodellen, terwijl het onderzoek onder mensen achterbleef. In het FLemish Gut Flora Project (n=1.054) van de Universiteit van Leuven is onderzocht hoe de darmflora correleert met de kwaliteit van leven en depressieve klachten bij de gastheer. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature Microbiology.


In deze studie werd de aanwezigheid van Faecalibacterium– en Coprococcus-soorten consistent geassocieerd met een hogere levenskwaliteit. Deze bacteriën produceren butyraat (boterzuur). Een gebrek aan butyraat is al vaker in verband gebracht met depressies. In dit onderzoek bleken de Coprococcus-soorten bij depressie uitgeput, zelfs indien de verstorende effecten van antidepressiva werden meegenomen.

 
De analyse identificeerde het vermogen van het dopamine-metaboliet 3,4-dihydroxyfenyl-azijnzuur dat positief correleerde met mentale kwaliteit van leven en wees op een potentiële rol van GABA (gamma-aminoboterzuur). De wetenschappers geven aan dat de resultaten van deze studie – die op populatieniveau bij mensen is uitgevoerd – bewijst dat ons microbioom gelinkt is aan mentale gezondheid.


Rol van anti- en pro-inflammatoire voeding 

Uit een andere grootschalige meta-analyse komt de associatie tussen voeding en depressieve gevoelens naar voren: mensen met pro-inflammatoire voedingsgewoontes blijken 40% meer kans hebben op het ontstaan van een depressie, vergeleken met mensen met een anti-inflammatoire voedingsstijl.

 
Pro-inflammatoire voeding is rijk aan glucose en verzadigde vetzuren, wat het immuunsysteem kan activeren met laaggradige inflammatie tot gevolg, wat onder andere tot depressies kan leiden.

 
Een Mediterraan dieet dat rijk is aan ondermeer vezels, onverzadigde vetzuren, vitamines en mineralen is juist anti-inflammatoir. De vezels zijn een belangrijke voedingsbron voor de dikkedarmbacteriën, die de vezels omzetten in boterzuur. Dit heeft onder meer de positieve effecten, zoals uit in dit artikel besproken onderzoek naar voren kwam.

Bron

Valles-Colomer, M. et al., The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression, Nature Microbiology, April 2019, p. 623-632. doi: 10.1038/s41564-018-0337-x, epub 2019 Feb 4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30718848